report search
پارسی خوان

بهترین راه برای خرید ممبر

چرا در ابتدا باید ممبر خرید؟

خرید ممبر برای کانال به منزله ی سرمایه گذاری اولیه برای شروع کسب و کار است. ...

چرا در ابتدا باید ممبر خرید؟

خرید ممبر برای کانال به منزله ی سرمایه گذاری اولیه برای شروع کسب و کار است. شما اگر بخواهید کسب و کاری را راه بیندازید ابتدا مقداری سرمایه ی

اولیه در آن بند می کنید تا بتوانید آن را رونق دهید. برای مثال فرض کنید شما به تازگی یک مغازه ساندویچی را تهیه کردید و قصد دارید در این شغل از ابتدا

مشغول به کار شوید. هزینه ی اولیه ای را برای تهیه اجناس مورد نیاز می پردازید. به مغازه خود رنگ و لعاب بیشتری می دهید. برای آن دکوراسیون می زنید.

امکانات زیادی برای جذب مشتری ارائه می دهید. تبلیغات گسترده ای می کنید و برای آن هزینه ای می پردازید. همه ی این کار ها برای این است که شما

بتوانید مشتری بیشتری جذب کنید و اعتبار خود را نزد مردم بیشتر کنید.

برای یک کانال تازه تأسیس هم همینطور است. کانالی که تازه مشغول خدمات به مردم می شود باید در ابتدا خودش را به مردم بشناساند. شناسایی کانال

نزد مردم توسط اعضای آن است به این صورت که اگر کسی وارد کانالی شود اولین چیزی را که چک میکند تعداد اعضای آن است تا ببیند این کانال چقدر

معتبر است. به همین خاطر صاحبان آن در ابتدای شروع فعالیت هزینه ای را برای دریافت اعضای اولیه می پردازند تا در نگاه اول مشتری را به سمت خود

بکشند. این خرید ممبر اولیه مثل همان هزینه ای است که آن فرد برای مغازه ساندویچی خود پرداخت می کند

.


برچسب ها:

ای

-

اولیه

-

ابتدا

-

ممبر

-

کانال

-

هزینه

-

هزینه ای

-

خرید ممبر

-

در ابتدا

-

آن است

-

اعضای آن

-

مشاهده منبع